Pnömatik Tek Dane Ekim Makinasında Elektrikli Hareket Sisteminin Mısır ve Ayçiçeği Tohumlarının Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi*

  • Metin Kadir Torosoğlu Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
  • Cevat AYDIN
Keywords: hassas mibzer, elektrikli hareket, mekanik, mısır tohumu, pnomatik mibzer, tek dane ekim mibzeri

Abstract

Bu çalışmada pnömatik tek dane ekim makinasında elektrikli hareket sisteminin sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğüne etkisi araştırılmıştır. Çalışmada hareketini elektrik motorundan alan pnömatik tek dane makinası ile hareketini tahrik tekerleğinden alan pnömatik tek dane mekanik ekim mibzeri kullanılmıştır. Denemeler hem laboratuvarda hem de tarlada geçekleştirilmiştir. Mısır tohumuyla laboratuvarda farklı uzaklıklarda (100 mm, 150 mm, 160 mm ve 200 mm) ekim denemeleri yapılmıştır. Ayçiçeği tohumuyla da yine laboratuvarda farklı uzaklıklarda (250 mm, 300 mm) ekim denemeleri yapılmıştır. Tarlada ise her iki makinede 1.67 m/s hızda mısır için 150 mm, ayçiçeği için 250 mm aralıklarında ekim işlemi yapılmıştır. Ölçümler ekim sonrası rastgele seçilen 5 metrelik uzunluklarda 3'er tekrarlı olarak gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar ve tarlada her iki ekim makinasına ait verilere göre sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğü ile ilgili ortalama, standart sapma, KETA, İO, BO ve varyasyon katsayısı ile tarla çıkış dereceleri belirlenmiştir.

Elektrikli hareket sistemine sahip olan mibzerle 1.67 m/s hızda ve 150 mm mesafede ekilen mısır tohumunun laboratuvar denemelerinde KETA (%) oranı 95.67 iken tarlada % 100 olarak belirlenmiştir. Yine aynı mibzerle ve aynı hızda 250 mm mesafede ekimi yapılan ayçiçeği tohumunun laboratuvarda KETA oranı 98.45 iken tarlada % 100 olarak belirlenmiştir. Hareketini tahrik tekerleğinden alan pnömatik mekanik mibzerle 1.67 m/s hızda ve 150mm mesafede ekimi yapılan mısır tohumunun laboratuvarda KETA oranı 93 iken tarlada % 98.07 olarak belirlenmiştir. Mekanik mibzerle 250 mm mesafede ekimi yapılan ayçiçeği tohumunun laboratuvarda KETA oranı 95.2 iken, tarlada bu oran % 100 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak bu iki mibzerle yapılan ekim denemelerinde kabul edilebilir tohum aralığının 93-100 aralığında değiştiği görülmüştür. Tarla çıkış derecelerinin de hem mısır hem de ayçiçeği bitkisinin % 96'nın üzerinde çimlenme derecesine sahip olduğu tespit edilmiştir.

Published
2019-08-21
Section
Articles